Nasza siłownia to  miejsce dla wszystkich tych, którzy preferują aktywny tryb życia, co ważne u nas ćwiczenia odbywają się w kameralnej atmosferze. Powierzchnia siłowni to 130 m2.

Nasz sprzęt to min.:
-rollmasaż
-2 rowerki magnetyczne
-3 bieżnie
-4 trenażery eliptyczne (orbitreki)
-wioślarz
-ławki do ćwiczeń i wyciskania
-atlas wielofunkcyjny
-hantle
-ketle
-4materace
-rama do podciągania i ćwiczeń
-stół do tenisa
-gumy, piłki, skakanki itp.

 

Dla naszych gości przygotowaliśmy  wygodny parking, a także  bonusy dla stałych użytkowników w formie dodatkowych darmowych wejść zarówno na siłownie jak i do strefy SPA. Nie wiesz jak korzystać ze sprzętu? Poproś o pomoc obsługę:)

 

________________________________________________________________________________

Regulamin siłowni:

1. Siłownia czynna jest codziennie: w godzinach od 9.00 -12.00 oraz 15.00-22.00

2. Dopuszcza się zmianę godzin i dni otwarcia siłowni za zgodą właściciela.

3. Korzystanie z siłowni jest możliwe po zapoznaniu się z regulaminem.

4. Możliwe jest wynajęcie całej sali do ćwiczeń za dodatkowa opłatą.

5. Osoby korzystające z siłowni oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń    fizycznych i wykonują je na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.

6. W pomieszczeniach siłowni przebywają tylko osoby ćwiczące.

7. Wejście na siłownię możliwe jest tylko w odpowiednim kompletnym stroju sportowym oraz czystym zmienionym obuwiu sportowym.

8. Obsługa siłowni ma prawo odmówić wstępu na siłownię osobom bez odpowiedniego stroju sportowego do ćwiczeń, a w szczególności obuwia.

9. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z siłowni za wiedzą i pisemną zgodą opiekuna (na prośbę obsługi klient ma obowiązek okazać dokument potwierdzający tożsamość).

10. Wykonywanie ćwiczeń na przyrządach odbywa się po zapoznaniu się z instrukcją urządzenia.

11. Ćwiczący zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować. Ćwiczenia z większym obciążeniem należy wykonywać przy asekuracji drugiej osoby lub instruktora.

12. Osoby korzystające z siłowni, które w czasie ćwiczeń lub pobytu na siłowni źle się poczują zobowiązane są natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę siłowni.

13. Przed rozpoczęciem ćwiczeń konieczne jest wykonanie rozgrzewki w celu uniknięcia kontuzji.

14. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami instruktora w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowania sprzętu i sali.

15. Przed ćwiczeniem należy sprawdzić stan urządzenia wszelkie usterki,uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać obsłudze.

16 Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

17. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować sprzęt i stanowisko w sposób zalecony przez obsługę.

18. Obsługa ma prawo wyprosić osoby łamiące postanowienia niniejszego regulaminu oraz co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, że będą naruszać niniejszy regulamin lub przepisy prawa, nawet jeżeli korzystanie z siłowni zostało przez te osoby opłacone i niewykorzystane.

19. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiada opiekun grupy lub rodzice.

20. Firma  nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania urządzeń siłowni oraz nieprzestrzegania regulaminu zasad bezpieczeństwa.